Кошки

Дата рождения:
Окрас: красный тигр (d23)
 Титул: Чемпион
Тест: HCM N|N
   

Дата рождения: 27.12. 2013 г
Окрас: красный мрамор (d22)
Титул: Чемпион
Тест: HCM N/N
 

  

Дата рождения:
Окрас: голубой солид (а)
 Тест: HCM N/N
   Дата рождения: 29 июля 2014 г.
Окрас: черный солид (n)
Титул:
Тест: HCM N/N
  

  Дата рождения: 30.12.2013 г.
Окрас: красный солид (d)
 Титул: Чемпион
 Тест: HCM N/N
  

 

 IMG_4420 Дата рождения: 03.18.2013 г.
Окрас: черная солидная черепаха (f)
Титул: Чемпион
Тест: HCM N/N
  

Дата рождения: 01.11.2013 г.
Окрас: Черная черепаховая мраморная ( f22)
Титул:
Тест: HCM N/N
  

Дата рождения: 01.11.2014 г.
Окрас: черный мрамор ( n22)
Титул:
Тест: HCM HCM/N